לעבור בשלום את "ימי הקורונה" (3)

 
איך לעבור בשלום את "ימי הקורונה"? סרטון 3