מה עושים עם הקורונה הזאת??

 
מה עושים עם הקורונה הזו?